Groenhof_21_maart_2010Op 26 april was een bewonersavond in Groenhof over de plannen voor verbetering van de speelplek, verkeersmaatregelen en de woonomgeving. Eerder was in de buurt al door de kinderen aangegeven waaraan zij behoefte hadden en daarover is overleg geweest met de gemeente. Toen bleek dat niet alle wensen vervuld konden worden. Zo vielen bv. de basketbal doelen en de kabelbaan af.
Klik op de foto's. druk eerst F11
Huidige_Speelplek_GroenhofOp de bewonersavond stemde men in het met plan. Er komt een voetbalveld van 20 meter met 2 doelen omlijst door een laag hek langs de slootkant; een kindergedeelte met rekstokken, wipwap, wipkip en bankje zonder rugleuning En tenslotte een mandschommel. In week 25 worden de bestaande toestellen verwijderd. In week 26 gaat Ovaal speelconcepten de nieuwe toestellen plaatsen. In week 27 wordt het hekwerk geplaatst. Klik op:

Locatie_Speelveld_Groenhof_1200